-->

Tokoh-tokoh Dalam Bidang Agama

Oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan itu mendapat dorongan yang kuat dari agama, maka tidaklah mengherankan jika kemudian yang terlebih dahulu berkembang ialah ilmu-ilmu yang berkaitan erat dengan bidang agama. Dengan demikian yang muncul terlebih dahulu ialah para ulama yang mendalami Al-Qur'an dan Tafsirnya, Hadits dan mustalahnya. Begitu pula bahasa arab, karena kedua sumber ajaran Islam tersebut dalam bahasa Arab. Kemudian muncul pula para ulama yang menekuni cabang-cabang pengetahuan agama yang lain. Seperti Tauhid, Akhlak, Fiqih, dan lain sebagainya.

Di antara para ulama yang ahli dan paling terkenal dalam ilmu Tauhid atau keimanan ialah :
1. Abul Hasan Al-Asy'ari (wafat 913 M)
2. Abu Manshur Al-Maturidy (875 - 944 M)

kedua tokoh tersebut kemudian terkenal sebagai pelopor aliran "Ahlus Sunnah wal Jama'ah" yang kini di anut oleh sebagian besar ummat Islam di seluruh dunia. Pada saat ini lebih dikenal dengan golongan sunni yang di anut kira-kira 90% penganut Islam di seluruh dunia.

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel