Harapan? Kepada Siapakah Kita Seharusnya Boleh Berharap ....Berharap kepada selain Allah, akan membuat seseorang rentan dan mudah kecewa. cukupkanlah Allah Sebagai Penolong, Cukupkanlah Allah Sebagai Pelindung. Allah adalah Sebaik-baik Perencana, Allah Adalah sebaik-baik Sang Penentu. Jika hendak berharap, berharaplah hanya kepada Allah. Jika hendak meminta, memintalah kepada Allah. 

Sesungguhnya tiada daya dan upaya, kecuali hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala

0 Response to "Harapan? Kepada Siapakah Kita Seharusnya Boleh Berharap ...."

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel