-->

Harapan? Kepada Siapakah Kita Seharusnya Boleh Berharap ....Berharap kepada selain Allah, akan membuat seseorang rentan dan mudah kecewa. cukupkanlah Allah Sebagai Penolong, Cukupkanlah Allah Sebagai Pelindung. Allah adalah Sebaik-baik Perencana, Allah Adalah sebaik-baik Sang Penentu. Jika hendak berharap, berharaplah hanya kepada Allah. Jika hendak meminta, memintalah kepada Allah. 

Sesungguhnya tiada daya dan upaya, kecuali hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel