-->

Apakah Yang Di Maksud Dengan Ghadab?

Ghadab? apakah yang dimaksud dengan ghadab ….

Gadhab adalah sifat seseorang yang gampang marah, gadhab termasuk kedalam sifat tercela yang sumbernya dari setan. Apabila seseorang itu marah maka ia tidak dapat menahan emosinya.kita umat islam sebaiknya mengontrol emosi supaya tidak terjerumuss kedalam sifat pemarah.karena orang yang tidak mudah marah merupakan orang orang yang bertakwa.sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala :
"orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di kala lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan (kesalahan)  orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan"
(Q.S. Ali imran:134)


akibat buruk dari sikap ghadab (marah), diantaranya adalah sebagai berikut: 

1.pelaku ghadab tidak dapat berfikir secara baik untuk menangani inti permasalahan.
2.pelaku ghadab tidak dapat memikirkan permasalahan secara logis.
3.sikap marah yang tidak terkontrol dalam jangka waktu lama dapat menimbukan penyakit darah tinggi dan stroke
4.sikap ghadab dapat melukai perasaan orang lain, yang pada akhirnya dapat memutuskan tali silaturrahmi
5.dapat menimbulkan kerugian materi,apabila disertai dengan perbuatan anarkis.

Kita sebagai seorang muslim hendaklah menjaga dan menguasai sifat marah,dan berusaha untuk memunculkan sifat sabar, karena kesabaran adalah sifat terpuji  dan sifat sabar dapat membuat pikiran jernih dan cermat. 

Nauzhubilah


Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel