-->

Busanamu Sudah Menutup Aurat, Tapi Kenapa Sangat Ketat?


Dalam Surat An-Nur pada ayat 31, Allah dengan tegas menyatakan terhadap wanita muslimah agar tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali terhadap muhrim mereka serta menutupkan kain hingga ke dada mereka. 

Demikian pula dalam surat Al-Ahzab pada ayat 59, 
“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, sebab itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel