Maka Ingatlah Kepada-Ku, Niscaya Aku Akan Ingat Kepadamu - Al Baqarah : 152

Zikir merupakan energi yang sangat luar biasa. Zikir mampu menghijrahkan seseorang menuju cahaya iman, zikir mampu memberikan perubahan, melakukan perbaikan dari yang asalnya berada pada alam kegelapan menuju Nur Ilahiah. memindahkan dari alam kemaksiatan menuju taubatan Nashuha. Dari perilaku lalai dalam ibadah menjadi rajin dan istiqamah dalam beribadah. dari ketinggian hati berubah menjadi rendah hati. dari suasana hati yang gelisah, gundah, dilingkupi banyak kecemasan, menjadi bahagia dalam ketenangan. 


Perhatikan Kalam Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41 s/d ayat 42 :
"Wahai hamba hamba yang beriman! Ingatlah kepada Allah dengan menyebut (nama-Nya) sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (keimanan). Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman"


Perhatikan juga Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
Rasulullah bersabda, ”Sesungguhnya bagi setiap segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan sesungguhnya alat pembersih hati (jiwa) adalah zikir kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari siksa Allah dari pada zikrullah” HR. Baihaqi


Ya Allah jadikanlah kami termasuk kedalam golongan hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada-Mu, angkatlah derajat kami,serta kumpulkanlah kami di kampung syurga beserta hamba-hamba-Mu yang shaleh... 


Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel