-->

Istiqamah dan rahasia Keistimewaannya

Tidak hanya diakhirat, tapi didunia pun Allah juga membalas dengan memberikan beberapa hikmah bagi hamba-hambanya yang istiqamah.

berikut adalah hikmah yang diberikan Allah diperuntukkan khusus bagi pribadi yang istiqamah :

1. Istiqamah Perintah Allah dan Rasulullah.
istiqamah merupakan  perintah Allah yang memiliki nilai dan kedudukan besar.

Perhatikan Alqur'an Surat Al-Hijr ayat 99
Perintah Allah dan RasulNya, "Dan beribadahlah kepada Allah sampai ajal tiba"

Perhatikan juga Hadits yang diriwayatkan dalam shahih Muslim
Dari Abu Amr atau Abu Amrah ra, Sufyan bin Abdullah Atsaqafi ra berkata, " Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan menanyakannya kepada seorangpun selain padamu. Rasulullah menjawab, “Katakanlah saya beriman kemudian istiqamahlah"

2. Istiqamah merupakan sunnah Utama Rasulullah.

 "Sungguh pada diri Rasulullah adalah teladan terbaik bagi kalian" (QS Al Ahzab 21). Rasulullah bersabda, ”Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dg kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. (Ketahuilah bahwa) amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yg kontinu (ajeg) walaupun sedikit" (HR Muslim).

3. Allah akan perbaiki keadaannya, 'Dan mereka yang beriman atas apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan itu haq dari Allah, maka Allah maafkan kesalahan mereka dan Allah perbaiki keadaan mereka" (QS Muhammad 2).

4. Pahala yang terus menerus dan tak terputus, "Kecuali bagi mereka yg beriman dan beramal sholeh untuk mereka ganjaran yang tidak terputus (QS At Tiin 6). Rasulullah bersabda, “Jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim (tidak bepergian) dan dalam keadaan sehat" (HR Bukhori).

5. Dikagumi para Malaikat sebagaimana para Malaikat istiqamah,

6. Ditolong ALLAH dunia akhiratnya,

7. Allah jamin kebutuhannya didunia melalui rezeki yang tidak terduga

8. Doanya mudah untuk diijabah Allah.

9. Masuk ke Syurga Allah, "Sesungguhnya orang-orang yg mengatakan: Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dg mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dg Syurga yg telah dijanjikan Allah kepadamu. Kami lah Pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS Fushilat 30-32).

10. berada Dalam hidayah ALLAH disebabkan perjuangannnya

11. Allah selalu bersama orang yang istiqamah,
"Mereka yg sungguh sungguh istiqamah mendekatkan diri kepada Allah maka Allah tunjukkan jalan hidayahNya, dan sesungguhnya Allah benar benar bersama para hambaNya yg selalu berbuat baik" (QS Al Ankabut 69).

12. Memperoleh rahmat Allah,
“Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yg selalu berbuat baik." (QS Al A’raf 56).

14. Saat susah akan ditolong Allah, 
Perhatikan sabda Rasulullah SAW
“Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah” (HR Al Hakim).

15. Sungguh istiqamah itu merupakan amalan hamba Allah yang begitu mengerti jika  dunia ini hanya persinggahan sebentar sja, hingga ia pun menyibukkan dirinya sendiri dg beramal beribadah sesuai dg visi misi hidup Islami, serta tak ada lagi perbuatan sia sia berlebihan apalagi meluangkan waktu untuk bermaksiat

"Orang orang beriman itu meninggalkan perkataan perbuatan yg tidak berguna" (QS Al Mu'minun 3).

Rasulullah bersabda, "Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya" (HR At-Tirmidzî).

Wahai Allah tancapkanlah kedalam dada kami kekuatan untuk tetap taqwa serta meraih keni'matan ISTIQAMAH...aamiin.


Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel