-->

Keutamaan Menghadiri Majelis Ilmu (Majelis Dzikir)

majelis ilmu (taklim) memiliki sebuah keutamaan, majelis ilmu (taklim) mempunyai makna sebagai tempat berkumpulnya seseorang untuk memperoleh ilmu (secara khusus ilmu agama). majelis taklim sungguh memiliki sebuah keutamaan. pelaksanaannnya kondisional, dan lebih banyak dilakukan selepas shalat subuh secara berjamaah hingga sang matahari terbit.

Berikut adalah keutamaan majelis ilmu (taklim) :

1. mendapatkan pahala sebagaimana haji dan umrah secara sempurna sebagaimana hadits yang diriwayatkan imam At-Tirmidzi

"Barang siapa menegakkan shalat subuh berrjamaah di masjid, lalu ia duduk berzikir (tadurrusan) sampai matahari terbit, lalu menegakkan shalat dua rakaat, maka ia akan meraih pahala haji dan umrah. Rasulullah melanjutkan shalat “sempurna, sempurna, sempurna"


2. Perumpamaan orang yang melakukan halaqah dzikir (ilmu) diibaratkan duduk ditaman syurga. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan imam At-Tirmidzi,

"Jika kalian melewati taman syurga maka singgahlah dengan hati senang “. Para sahabat bertanya, ”Apakah taman syurga itu?” Beliau menjawab, "halaqah-halaqah dzikir" (atau halaqah ilmu)"

3. tergolong menjadi generasi rabbani, generasi terbaik dan termulia dihadapan Allah. sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 79,

"Jadilah kalian generasi Rabbani yang selalu mengajarkan Al-Qur'an dan (As-Sunnah) secara terus menerus"


4. tergolong kedalam jamaah mujahid (para pejuang) dijalan Allah. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi,

"barangsiapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia berjihad dijalan Allah hingga ia kembali"

5. menjadi bagian dari ibadah, dan ia-pun di do'akan oleh para malaikat.

6. mendapatkan rahmat dari Allah.

7. Allah tanamkan kedamaian, ketenangan batin, dan kebahagiaan

8. menjadi hamba kebanggaan Allah. sebagaimana hadits diriwayatkan Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim,

 "Tiada suatu kaum duduk dalam majlis dzikir kapada ALLAH (majelis Ilmu), pasti di kelilingi malaikat, diliputi rahmat ALLAH, diturunkan pada mereka ketenangan dan nama mereka disebut ALLAH di depan para malaikat-Nya"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel