-->

Hamba yang Mencintai Allah dan Di Cintai-Nya

Saudaraku, tiada yang paling indah dan paling berkesan di dunia ini selain menjadi hamba yang mencintai Allah dan dicintai-Nya.

Maka, pantaslah apabila Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam mencontohkan kita sebuah doa, “Allâhumma innî as-aluka hubbaka, wa hubba may-yuhibbuka wal-‘amalal-ladzî yuballighunî hubbaka. Allâhummaj’al hubbaka ahabba ilayya min nafsî wa ahlî wa minal mâ’i wal-bârîd."

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu untuk selalu mencintai-Mu, mencintai orang-orang yang mencintai-Mu, dan amal perbuatan yang dapat menghantarkanku untuk mencintai-Mu. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepada-Mu melebihi cinta kepada diriku sendiri, keluargaku, dan melebihi air sejuk.” (HR At-Tirmidzi)

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel